Gunstig grobunn
for digital sport

Lokal liga inspirerer


Arjan «Sakken» Dalsøren (16) fra Tjørvåg er direktør for e-sportlaget Metizport, og mener både den lokale Tussaligaen og mange LAN-party i området er faktorer som gjør at det vokser fram mange e-sporttalent på Sunnmøre.

Dalsøren forteller at laget har ambisjoner om å gjøre e-sport kjent, også for de som kanskje ikke har så god kjennskap til dataspill fra før.

– Vår visjon er å være med på å fremme e-sport regionalt og nasjonalt, men også lokalt. Etter at vi har deltatt i lokale arrangement og havnet i media her på Sunnmøre, er det også flere eldre som plutselig har tatt kontakt og er interessert i det vi driver med, forteller Dalsøren.

Som organisasjon konkurrerer Metizport både i den lokale Tussaligaen på Søre Sunnmøre og på nasjonalt nivå i Telialigaen. Der er de i andredivisjon i Rocket League, og i tredjedivisjon i Counter-Strike. I tillegg konkurrerer de i nettbaserte turneringer.

Mange av de som konkurrerer i Tussaligaen har tidligere kun spilt over nett fra gutterommet. Å få prestere foran et publikum gir en helt annen opplevelse.

– Når man konkurrerer fra scenen med lyset og presset på seg, slik man får i Tussaligaen, føler man fort at man får en slags heltestatus i det lokale miljøet. Det er inspirerende, sier Jonas «Jovo» Åkre, som er trener for Counter-Strike-laget til Metizport.


E-sport er dataspill organisert i konkurranseform, og har siden årtusenskiftet vokst i popularitet verden over.
Ifølge Pressfire.no er det i Norge over 12.000 som spiller organisert i en eller annen klubb.
Arjan spiller

E-sport er dataspill organisert i konkurranseform, og har siden årtusenskiftet vokst i popularitet verden over.
Ifølge Pressfire.no er det i Norge over 12.000 som spiller organisert i en eller annen klubb.
Arjan spiller

Fotballen satser


I Volda ønsker VTI Fotball å satse på e-sport i form av en ny e-sportklubb, som et tilskudd til det tilbudet VTI allerede har. Daglig leder i klubben, Solveig Storeide, forteller at idéen kom etter at e-poster fra Norges Fotballforbund stadig framsnakket den nye typen idrett.

– Jeg begynte å tenke på hva det fins i Volda for de som ikke driver med fotball eller håndball. Først var det ikke åpenbart at det var vår oppgave, men så så vi etter hvert at vi har byggene og ressursene som trengs for å få det til, forteller hun.

E-sportekspert i NRK, Benedichte Breistøl, sier lokal talentutvikling vil ha mye å si for allmenaksepten for e-sport på landsbasis.

– Noe av det e-sport i Norge har slitt med er nettopp aksepten. At man nå får til noe sånt i Volda er ei kjempeutvikling, sier Breistøl.

Hun forteller at dette er første gang hun hører om ei slik lavterskelsatsing av en et idrettslag som VTI.

På nasjonalt plan påpeker hun at lignende prosjekt er blitt gjennomført av fotball-miljøet. Eksempelvis har Vålerenga startet e-sportlaget Nordavind, som i mai kunne ønske oslogutten Casper Notto velkommen hjem fra Taiwan. Der deltok han i verdensmesterskapet i det digitale kortspillet Hearthstone.

Med seg i kofferten hadde han en premiesum på 2,8 millioner kroner.


Denne brakka vurderer VTI å bruke som en arena for deres satsing på e-sport.

E-sport brakken hos VTI

VTI vil bygge denne om
til en arena for e-sport.

E-sport brakken hos VTI

Ønsker fellesskap


I tillegg til å opprette VTI E-sport, forteller Storeide at de også skal arrangere LAN-party i Mørehallen i vinterferien neste år. Hun mener den nye satsinga er viktig for å skape et fellesskap blant ungdommene i Volda.

– Volda er ikke ei så stor bygd, og de som er interessert i fotball, er gjerne interessert i e-sport også. Hvis ikke så kjenner de definitivt noen som er det, sier Storeide.

Derfor mener hun det er naturlig at fotballen og e-sporten kan eksistere på samme sted, og at den ene ikke trenger å være på motsatt side av bygda fra den andre.

Fysisk form viktig

Selv om VTI har bestemt seg for å satse, må Solveig Storeide likevel innrømme at hun selv fremdeles har vanskelig for å se på e-sport på samme måte som tradisjonell idrett.

– Vi kommer til å ha et fokus på at man ikke bare skal sitte stille foran skjermen, men også bevege på seg. Det trenger ikke være en dårlig idé, ettersom god fysisk form og kosthold er viktig også for e-sportutøvere, forklarer trener Åkre i Metizport.

Selv om man tilsynelatende sitter stille, må man på konkurransenivå holde seg fokusert i flere timer av gangen. Dessuten blir reaksjonstiden dårligere om man ikke holder formen.


– Mer enn skyting


Konsulent Harald Kvangarsnes i Tussa forteller at Tussaligaen er ei satsing rettet mot ungdom på et område der det ikke har vært et organisert fritidstilbud tidligere.

– Vi så at e-sport var i sterk vekst både nasjonalt og internasjonalt, og ønsket å ta ansvar for et lokaltilbud. Samtidig tilbydde vi foreldre opplæring i nettvett, og inngikk et samarbeid med organisasjonen Barnevakten.

– Målet er at både ungdom og foreldre skal forstå hva e-sport er. Counter-Strike handler om mer enn bare å leke at man skyter på andre. Man må bygge strategier sammen og samarbeide, sier han.


tussaligaen utstyr


– Det handler om at vi må ta ungdommene og det de synes er viktig på alvor. Da får vi retta fokus også på de som kanskje ikke er like interessert i tradisjonell sport, men som synes e-sport er kult, sier Kvangarsnes.

For Tussa er ligaen også et omdømmetiltak for et selskap som av ungdommer kanskje kan oppfattes som noe traust og trist.

Nå er Tussa i gang med evaluering av første sesong, og vil gå videre med en sesong to. Når den skal starte er ikke bestemt.

– Alle som har vært involvert har stått på og fått utvikla konseptet. Vi er svært fornøyde med oppslutninga og interessen ligaen har fått, sier han.


harald kvangarsnes i tussa snakker e-sport

Kommunal samtalepartner


Prosessleder for digitalisering i Volda kommune, Paul Ottar Tornes, ønsker VTIs prosjekt velkommen.

– Her er det snakk om masse teknologisultne barn som skal ut i arbeidslivet etter hvert. Da er det en fordel om de får en viss forståelse for hvordan internett og teknologien de bruker fungerer, sier Tornes.

Han mener tiltak som LAN-arrangement, e-sportlagog kodeklubber kan være på å utvikle denne kunnskapen hos barna.


Kommunal samtalepartner


Prosessleder for digitalisering i Volda kommune, Paul Ottar Tornes, ønsker VTIs prosjekt velkommen.

– Her er det snakk om masse teknologisultne barn som skal ut i arbeidslivet etter hvert. Da er det en fordel om de får en viss forståelse for hvordan internett og teknologien de bruker fungerer, sier Tornes.

Han mener tiltak som LAN-arrangement, e-sportlagog kodeklubber kan være på å utvikle denne kunnskapen hos barna.Tornes kommer opprinnelig fra Måløy, og forteller at et LAN-miljø har vokst fram der etter økonomisk og faglig støtte fra næringslivet over lengre tid. Senere har flere av ungdommene i miljøet fått seg jobb i teknologibedriftene. Mange er fremdeles aktive i miljøet, og har vært med på e-sportssatsinger som frivillige i bygda.

Digitaliseringssjefen sier at kommunen kan være med som en samtalepartner, slik at de som ønsker å satse på e-sport kan få råd om hvordan de kan gå fremover.

– E-sport er definitivt voksende i Norge. Jeg tror det vi ser nå er starten på et forsøk på talentutvikling lokalt.


Paul Tornes Volda kommune

– På tide at politikerne satser


At e-sport er voksende i Norge, har også Kulturdepartementet lagt merke til. De har bestemt at det skal satses mer på området.

– Vi er opptatt av å legge til rette for både et dataspillmiljø og et e-sportmiljø som fremmer verdier som fellesskap, mestring og gode prestasjoner, skriver departementet i en e-post til Nærnett.

Videre opplyser de at e-sportmiljøet i dag er lite organisert, men at det er opp til miljøet selv å bestemme om og hvordan de vil organisere seg.

– E-sport er et relativt nytt fenomen i Norge. Mer kunnskap i befolkningen og økt anerkjennelse vil være med på å styrke e-sporten og rekrutteringen av nye talenter, skriver de.


Trener Åkre trener

I Metizport ser både Åkre og Dalsøren positivt på den nye satsinga, men de mener det er på tide at det blir gjort.

– I nabolandene våre har det vært større støtte for e-sport over mye lengre tid enn hva vi har hatt. Danmarks statsminister Lars Løkke har støttet opp under miljøet over lengre tid.

– Det synes jeg det står respekt av, sier trener Jonas Åkre.