På innsiden av
Operasjon Jupiter

Av Lars Håkon Hammeren Risberg og Eirik Sørenmo Påsche

I desember 2016 begynte politiet i Ålesund å etterforske en person som ble tatt med overgrepsbilder av mindreårige. Det var starten på det som senere skulle bli «Operasjon Jupiter». Nå har de avdekket 84 overgripere der 20 er lokale personer fra Møre og Romsdal. Nærnett fikk følge etterforskningen i tre dager.

Vi ankommer Ålesund sentrum ved 9-tiden en fredag i mars. Ved hovedinngangen møter vi lederen for etterforskningen, Lars Bergem. 

Han tar oss med til kantinerommet på politihuset, der setter vi oss ned og blir fortalt om «Operasjon Jupiter». Vi skjønner raskt at vi snart skal få innblikk i et nettverk som er så grovt og rystende at vi ikke kan gjengi alt som blir fortalt eller det vi observerer. 

Møtet avsluttes med at vi signerer en taushetserklæring, og nå er alt klart for å få følge etterforskningen. Etter å ha passert flere korridorer og dører så kommer vi inn i den gamle lagmannsretten i Ålesund.

Her sitter det opptil åtte politietterforskere i et åpent kontorlandskap, fra klokken 08.00 til 15.30 fra mandag til fredag, men dagene kan variere ut ifra hvilke planer de har. 

- Hvis vi skal pågripe noen, så kan det hende vi starter tidligere, sier Lars.

Vi hilser på flere av etterforskerne. Av hensyn til politiets arbeid har vi valgt å anonymisere flere av dem. I den gamle lagmannsretten går de igjennom bilder, videoer, chatter som omhandler seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. Dette bryter med straffelovens paragraf 311. Beslagene er massive.

- 20.000 bilder er lite, det er når det nærmer seg over 1 million bilder at det blir mye, sier en av etterforskerne. 

Bildenes innhold varierer. Flere av bildene er så uskyldige at de kunne blitt publisert på sosiale medier. Selv om bildene er uskyldige, er det mange som misbruker dem. I de pedofile nettverkene stjeler man disse bildene og deler sin seksuelle fantasi med en annen om hva man ville gjort og skulle ønske de kunne gjøre med barna på bildene. Spekteret av bildene er likevel stort, det er også materiale av barn som blir torturert og seksuelt misbrukt på det groveste.

- Vi kommer tidvis borti materiale som er sadisme, og der har vi også materiale som omfatter barn.

Lars Bergem

Politiførstebetjent og taktisk etterforskningsleder

Det er en trend at de siktede tar kontakt i åpne, legale forum på nettet som ikke er ment til å brukes til dette formålet. Der får de kontakt med folk de tror kan være likesinnede og som er interessert i å kommunisere om dette og dele materiale med. Etter hvert bygger de opp en tillit i disse forumene, og går over til én-til-én-plattform hvor de kan dele materiale med hverandre og ha videosamtaler.

- Vi ser at dette er folk som i utgangspunktet ikke har lyst til å si hvem de selv er. Det er en pussig form for tillit, for de vil egentlig bare finne ut om den andre er interessert i det samme, og vil ikke dele så mye mer enn det, sier Lars Bergem.

Materialet som Operasjon Jupiter finner kommer fra hele verden, men noe er også laget lokalt.

- Ikke mye, men det blir absolutt produsert også her på Sunnmøre ja, sier en av spesial- etterforskerne.

Stadig nye metoder

De siste årene har politiet avdekket nye metoder i hvordan pedofile gjennomfører overgrep av barn. Flere betaler andre voksne mennesker til å gjennomføre voldtekter av barn etter bestillinger på nett. Overgrepene skjer så direkte og den pedofile kan styre voldtekten her hjemmefra via chat. Selv om bestillingen kan komme fra Norge, gjennomføres de i andre land som for eksempel Filippinene. 

- Har disse nettverkene som de mistenkte har, vokst som en konsekvens av at det ikke var nok kompetanse i politiet før?

- Et veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror nok det at dette er noe som har pågått i lang, lang tid. Så kan en selvfølgelig stille seg spørsmålet om politiet har vært i stand til å etterforske de sakene her på en god nok måte. Jeg skal ikke legge meg ut i noen diskusjon om det, men slik som ting er nå, så er politiet i bra stand til å etterforske ut de sakene vi kommer over, men at det har blitt mer av det, så tror ikke jeg at det har blitt så mye mer av det, men at politiet har blitt flinkere til å avdekke det, sier Bergem.

 

I løpet av de tre dagene Nærnett var tilstede gjennomførte politiet avhør av én som er siktet.

- Er de tidligere straffedømt for lignende forbrytelser?

-
Det er heller ikke noe vi kan konkludere med å si at alle er. Det kan være folk som har vært i politiets søkelys før, sier Bergem.


- Mange av de som blir tatt for det her har jo muligens en familie, hvilke tiltak blir gjort for at den siktedes familier blir ivaretatt under og etter pågripelsen, hva gjør dere da?

- Det er forskjellige typer tiltak, både i forhold til dette med skjerming av familie, barn og den siktede selv. Et annet spor er oppfølging av for eksempel helsevesen med å koble opp eventuelle psykologer, fastleger, hvem enn det måtte være opp til det siktede ønsker, sier Bergem.

Dag nummer tre er ved veis ende, men etter å ha fulgt operasjon Jupiter lurer vi på hvordan disse menneskene klarer å gjennomføre denne jobben når de muligens har barn selv. Vi spør Lars Bergem.

 

- Ja, flere av de som har jobbet i Operasjon Jupiter og som jobber her fortsatt har barn selv. Det er selvfølgelig noe som hver enkelt som jobber her på dette prosjektet må finne ut av i forkant, er dette et fagfelt som vedkommende klarer å jobbe med? Vi har et stort fokus på HMS-en i det her, at ingen skal bli tvunget inn i et slik saksfelt. Når det er snakk om selve gjennomgangen av beslaget, så har vi selvfølgelig rutiner i forhold til det også, slik at vi ivaretar hverandre på en god måte og at vi tidvis da setter oss ned og på en måte blåser litt ut i forhold til hva vi ser og opplever.

 

Det å gå gjennom tusenvis av bildefiler og videoefiler av overgrepsmateriale på jobb hver dag er ikke for alle, og det er inntrykk som kan være vanskelig å glemme når man drar hjem.

- Jeg tror man alltid tar med jobben hjem på en måte. Jeg tenker samtidig at vi må stå i det fordi barna står i det. Hvis ingen vil gjøre det så vil ingen saker bli oppklart og ingen barn vil få hjelp. Det jeg mener med at man tar med jobben hjem er at jeg tror det er sunt at man ser at det her er fælt. Hvis du ikke ser det så tenker jeg at man ikke burde jobbe med det, sier en av spesialetterforskerne.