Utrykningsstasjon bygd nesten eksklusivt på dugnad

Bilde: Erlend Ellingsen

Bilde: Erlend Ellingsen

Av Erlend Ellingsen og Kristian Blindheim

I november i fjor fikk Vanylven brann og redning og Røde Kors en helt ny garasje til disposisjon i Syvde, mye tidligere enn kommunen hadde forventet.

I 2022 fant Vanylven Røde Kors ut at garasjen deres var for liten. Rundt den samme tiden gikk Vanylven brann og redning sin leieavtale ut. Løsningen var et samarbeid om å bygge et helt nytt bygg. På høsten skrev partene under en kontrakt med kommunen.

På det første dugnadsprosjektet i oktober var det rundt et dusin frivillige som møtte opp. De startet med å legge grus, som de fortsatte med over sommeren.

Gravemaskiner, traktorer, trucker og lifter har bygdefolket selv stilt opp med, sier Røde Kors-frivillig Steinar Arne Nordal.

Han hadde egen gård da prosjektet startet, så han kunne stille opp med blant annet gravemaskin.

Garasjen måtte være stor nok til å dekke behovene for både brann og redningsetaten og Røde Kors. Løsningen ble da 300 kvadratmeter delt på midten. 150 til Vanylven brann og redning og 150 til Røde Kors.

"Skjelettet" er importert, men monteringen er stort sett gjort av den samme dugnadsgjengen.

Nå sitter de igjen med om lag en million i overskudd og ambisjoner om å asfaltere oppkjørselen. Men dette er det profesjonelle folk som må ordne.

Bilde: Steinar Arne Nordal

Bilde: Steinar Arne Nordal

Bilde: Steinar Arne Nordal

Bilde: Steinar Arne Nordal

Bilde: Steinar Arne Nordal

Bilde: Steinar Arne Nordal

Når noe hender får konstablene høre det på radioen de alltid har på seg. da er de klare for å rykke ut. Her viser Atle Mitdbø frem radioen, bak han er Kim Tonny Røys og Sigurd Wik Asklund. Foto: Erlend Ellingsen

Når noe hender får konstablene høre det på radioen de alltid har på seg. da er de klare for å rykke ut. Her viser Atle Mitdbø frem radioen, bak han er Kim Tonny Røys og Sigurd Wik Asklund. Foto: Erlend Ellingsen

Oddbjørd Vik Nordal og Steinar Arne Nordal jobber begge frivilig i Røde Kors. Foto: Erlend Ellingsen

Oddbjørd Vik Nordal og Steinar Arne Nordal jobber begge frivilig i Røde Kors. Foto: Erlend Ellingsen

Vanylven kommune, som mange andre mindre kommuner, har en lang historie med deling av arbeidsoppgaver og vilje til frivillighetsarbeid.

Den eneste i Vanylven brann og redning som jobber fulltid er brannsjefen, og selv han har andre ansvar. Brannkonstablene kan jobbe på gård, med administrasjon i kommunen og så videre, men når plikten kaller er de klare for å rykke ut.

Vi er alle godkjente akutthjelpere, så vi rykker ut på helseoppdrag ofte for å hjelpe ambulansepersonellet, men også for å ta over for ambulansen hvis de ikke er tilgjengelige.

Det sier Atle Mitdbø, som er deltidsansatt som brannmann av kommunen. Han er fulltidsansatt i Tine.

Som bonde hadde Steinar Arne Nordal mye tid til å jobbe med prosjektet. Ettersom at han kunne velge sine egne arbeidsdager.

Steinar Nordal og Oddbjørg Vik Nordal er gift. De er begge fra Syvde og er aktive i Røde Kors.

Dette er bilder fra 80-tallet som skal henges opp på stasjonen. Foran er en omgjort Ford Transit-van, bak er en gammel melkebil som fungerer utmerket for å oppbevare vann.

Dette er bilder fra 80-tallet som skal henges opp på stasjonen. Foran er en omgjort Ford Transit-van, bak er en gammel melkebil som fungerer utmerket for å oppbevare vann.

Da som nå har de en gammel melkebil til disposisjon. Den rommer åtte tusen liter med vann. I Syvde er må de vedlikeholde og reparere kjøretøyene selv, som er hva Kim Tonny Røys gjør i bildet. Foto: Erlend Ellingsen

Da som nå har de en gammel melkebil til disposisjon. Den rommer åtte tusen liter med vann. I Syvde er må de vedlikeholde og reparere kjøretøyene selv, som er hva Kim Tonny Røys gjør i bildet. Foto: Erlend Ellingsen

Tradisjonen med gjenbruk er vedlikeholdt. De disponible fartøyene som nå er i bruk er en gammel melkebil, og en av Røyken kommunes gamle utrykningsfartøy. Røyken kommune ligger nå i Asker kommune i Buskerud. Man kan fortsatt se den gamle skriften om man myser litt. Foto: Erlend Ellingsen

Tradisjonen med gjenbruk er vedlikeholdt. De disponible fartøyene som nå er i bruk er en gammel melkebil, og en av Røyken kommunes gamle utrykningsfartøy. Røyken kommune ligger nå i Asker kommune i Buskerud. Man kan fortsatt se den gamle skriften om man myser litt. Foto: Erlend Ellingsen

Vanylven Røde Kors har mange forskjellige fartøy og redskaper for redningsarbeid, både på land og i vann.

Det var blant annet derfor de trengte mer plass. Steinar Nordal mener Vanylven ble mye tryggere nå som utrykningsstasjonen står ferdig.

Selv om dette hovedsakelig er en opprustning av beredskapen i Syvde og Vanylven, så hjelper det også hele fylket. Tidligere i mars måned ble de tilkalt for å hjelpe til med en ulykke som hendte i Ålesund. Heldigvis ble den savnede funnet før det var behov for dem.

En personbil trenger bare et par magnetskilter før det blir en røde kors bil

En personbil trenger bare et par magnetskilter før det blir en røde kors bil

En personbil trenger bare et par magnetskilter før det blir en røde kors bil

En personbil trenger bare et par magnetskilter før det blir en røde kors bil

Foto: Erlend Ellingsen

Foto: Erlend Ellingsen

Selv om det var mye dugnad måtte vi kjøpe en del utstyr og materialer, ikke minst selve bygget, bemerker Steinar Nordal.

Mye av finansieringen kom fra Møteplassen Brukthandel, ikke så langt unna utrykningsstasjonen.

Butikken eies av Vanylven Røde Kors. De baserer også driften på dugnadsarbeid. Om lag 15 frivillige jobber i bruksbutikken to ganger i uka. Salgsinntektene har bidratt stort i finansieringen av utrykningsstasjonen.

– Dette er utrolig viktig for bygda og bygdene rundt, sier Steinar Nordal om den nye garasjen.