Vi hjelper jorda til å bli et bedre sted!

Jonas Solvang (9)

Batterijakten er en landsomfattende aksjon for alle i 4 klasse arrangert av Miljøagentene, som er barnas miljøvernorganisasjon. Elevene skal samle brukte batterier og sørge for at batteriene gjenvinnes og ikke havner i søpla.

På Ulsteinvik barneskule er barna ivrige med å samle inn batterier.

Klassene kan vinne en sum ved å samle inn poeng. Batterijakten foregår fra 13. mars til 2. april. Hver uke er det et undervisningsopplegg der det er et mål, forrige uke var målet gjenvinning. Da lagde den ene klassen et bilde av batterier som de sendte inn til Miljøagentene og da fikk de 150 poeng.  

Denne uka er ukesoppdraget fornybar energi og oppdraget til klassene er å lage grønne slagord. 

Det er veldig gøy å være med, fordi vi unge kan være med å hjelpe miljøet, forteller Margit Bjørnsdotter Snipsøyr (10).

Item 1 of 3

Bestefaren min var på besøk og leverte inn alle batteriene han hadde, forteller Olve Auganæs (9).  

Hvert år kjøper nordmenn over 2000 tonn husholdningsbatterier.

Før batterijakten startet i 2013, ble under 1/3 av batteriene levert til gjenvinning i Norge.

Batterijakten gir barna muligheten til å lære mer om hvordan man bedre kan ta vare på jordas ressurser.

Batterijakten samler inn disse batteriene og leverer dem til gjenvinning.

De har som mål å øke engasjementet til unge om miljøet med denne konkurransen.

— Jeg har samlet inn 1 kg batterier, forteller Samuel Stang (9).

Barna lærer hvordan brukte batterier skal teipes riktig.

Barna forteller det er viktig å teipe batteriene før de skal leveres. Hvis ikke kan de begynne å brenne, forteller de.

Mange av barna finner batteriene hjemme hos seg selv.

Alle i 4. klasse har veldig lyst til å vinne konkurransen! Hvis de vinner, får de 20 000 kr.

Batterijakten samarbeider blant annet med Batteriretur, som har en landsdekkende innsamling av alle typer batterier.

Helt siden Batterijakten startet i 2013, har over 100 000 elever samlet inn 800 tonn med husholdningsbatterier.

Batteriene veies i en bolle når de er ferdig teipet.

Jeg ønsker å redde miljøet og minske klimanedringene, forteller Noah Hånlykken Vollen (9).

Så langt har den ene klassen samlet inn 62 kg med batterier.

Lærer i 4c Beate Hatløy Amundsen, forteller det er et enormt engasjement i klassen hennes.

Når noen blir engasjerte så smitter det over på de andre, forteller Amundsen.

Hun forteller videre at batterijakten lager fine opplæringsfilmer hvor elevene kan lære om miljøet på en morsom måte.

For hver uke er det en ny opplæringsfilm som forklarer hva elevene skal ha fokus på den uka, fortsetter Amundsen.

Amundsen forteller videre at miljøagentene har en nettside der det er ulike aktiviteter elevene kan delta på, noe de engasjerer seg veldig for.

Klassen får også utdelt quizoppgaver om temaet miljø for å lære mer.

 Vi har et emne i fagplanen hvor elevene skal lære mer om miljøet, og da prøver vi lærerne å flette batterijakten inn i det emnet, forteller Amundsen.

 

 

Hvem vet? Kanskje er det nettopp en av klassene på 4. trinn på Ulsteinvik barneskule som vinner?